BlauTime

צלם תמונות יפות עם שמיים עמוקים כחולים ואילוץ מדהים!


Download on the App Store Google Play כעת ב-

זמן אמת

BlauTime השתמש במיקום ה- GPS ובכיוון המצפן כדי לחשב שעה כחולה ושעת זהב בזמן אמת !שעה כחולה

שעה כחולה מתרחשת פעמיים ביום, ממש לפני השקיעה ואחרי הזריחה, ואורכה כ -15 דקות.צלם תמונות נהדרות

אתה יכול להשתמש בכל מצלמה, סמארטפון, קומפקט, גשר, רפלקס ... כל עוד השמיים בהירים.


דוגמאות


🇮🇹 DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0


🇫🇷 Carlos Delgado. License: CC-BY-SA


🇿🇦 Olga Ernst. License: CC-BY-SA 4.0