BlauTime

Chụp những bức ảnh đẹp với bầu trời xanh thẳm và những ràng buộc đáng kinh ngạc !


Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

Thời gian thực

BlauTime sử dụng vị trí GPS và định hướng la bàn để tính giờ xanh và giờ vàng trong thời gian thực !Giờ xanh lam

Giờ xanh lam xảy ra hai lần mỗi ngày, ngay trước khi mặt trời lặn và sau khi mặt trời mọc, và kéo dài khoảng 15 phút.Chụp những bức ảnh đẹp

Bạn có thể sử dụng bất kỳ máy ảnh, điện thoại thông minh, compact, cầu nối, phản xạ... miễn là bầu trời trong sáng.


Đồ mẩu


🇮🇹 DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0


🇫🇷 Carlos Delgado. License: CC-BY-SA


🇿🇦 Olga Ernst. License: CC-BY-SA 4.0