התרגום ניתן למידע בלבד, רק הגרסה האנגלית היא אותנטית.

מדיניות פרטיות של: www.blautime.com

  • איננו אוספים נתונים אישיים אודותיך
  • אנו לא משתמשים ב"עוגיות "


מדיניות פרטיות של: BlauTime (ישום נייד)


  • A device may not receive updates if the hardware is not or no longer compatible, or if there is not enough free disk space.
  • Some features may not work on all devices.
  • Internet connection is required to use the application, Internet access charges (ISP) may apply.


1. המידע הטכני שלהלן (לא קשור לנתונים אישיים כלשהם, לא משמש למטרות מעקב) נחוץ לתפקוד האפליקציה ונשמר באופן מקומי במכשיר ב"אחסון מקומי:

  • העדפות משתמש (שפה)
* ניתן למחוק את הנתונים על ידי מחיקת נתוני יישום ויישוםאנו עשויים לאסוף ולשתף את המידע שנאסף בנייד שלך עם
אזרחי האיחוד האירופי ובריטניה יכולים להתנגד לה (בתחילת הבקשה הראשונה ובהגדרות)

2. AdMob (AdMob Google Inc.)

מדיניות פרטיות של: BlauTime (PRO Version)

  • איננו אוספים נתונים אישיים אודותיך