מארח האתר (www.blautime.com)
OVH SAS
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix
France
+33 9 72 10 10 07Contact
contact AT hooliapps.com
+33 9 72 41 11 37בעל אתר (www.blautime.com)
Alexandre Thil
PAPERBOY 6039
7 Rue Nationale
11130 SIGEAN
FRANCEעורך אתרים (www.blautime.com)
F6Key
2 Rue de Montescot
66100 Perpignan
France
RCS Perpignan 834938813
VAT FR01834938813
https://www.f6key.fr/סימנים מובחנים

שם התחוםwww.blautime.com שייך ל-Alexandre Thil

חשוב

זכויות הקניין הנוכחיות המתייחסות לאתרwww.blautime.com שייכות ל-Alexandre Thil.

כל שימוש, רפרודוקציה, הפצה, שיווק, שינוי באתר כולו או בחלקו ללא אישור שלAlexandre Thil אסור ועשוי להוביל לתביעות משפטיות ולהעמדה לדין כפי שנקבע בפרט בקוד הקניין הרוחני ו / או הקוד האזרחי.